Mitt NTL

På kartet ser du historier og arbeidssteder som er sendt inn. Send inn din historie du også eller registrer ditt arbeidssted.

Legg ut bilde på Instagram, og bruk hashtaggen #mittntl. For at bildet skal vises i kartet under, må du ha på GPS i telefonen og slå på «Add to Photo Map» i Instagram når du publiserer bildet.